Monday 27 May 2013

Dərs 7 - Maaşınız nə qədər olmalıdır və ya dəyərlər nəzəriyysi barədə


Müsahibə zamanı "Nə qədər maaş istəyirsiniz?" sualına düzgün cavab vermək istəyirsiniz? 

Qiymətlərin necə formalaşdığını anlamaq istəyirsiniz? 

Onda bu dərsimizə baxın


Friday 10 May 2013

Dərs 6 - Böhranlar. Avstriya İqtisadiyyat Məktəbi. Hissə 2 - 2008-ci ilin böhranı

2008-ci ilin böhranı həqiqətən də azad bazarın iflasından xəbər verir? Gəlin araşdıraq!

Birinci hissə buradaThursday 9 May 2013

Thursday 2 May 2013

Dərs 5 - Böhranlar. Keynsçilik məktəbi


Nurəddin Səmədzanənin təqdimatında, böhranların baş vermə səbəbləri və hökumətin rolu barədə. Keynsçilik məktəbi perspektivindən.