Friday, 10 May 2013

Dərs 6 - Böhranlar. Avstriya İqtisadiyyat Məktəbi. Hissə 2 - 2008-ci ilin böhranı

2008-ci ilin böhranı həqiqətən də azad bazarın iflasından xəbər verir? Gəlin araşdıraq!

Birinci hissə buradaNo comments:

Post a Comment