Thursday 9 May 2013

Dərs 6 - Böhranlar. Avstriya İqtisadiyyat Məktəbi. Hissə 1

Böhranların baş vermə səbəbləri. 

Avstriya İqtisadiyyat Məktəbinin (Austrian School of Economics) izahında.

İkinci hissə burada
No comments:

Post a Comment