Thursday, 2 May 2013

Dərs 5 - Böhranlar. Keynsçilik məktəbi


Nurəddin Səmədzanənin təqdimatında, böhranların baş vermə səbəbləri və hökumətin rolu barədə. Keynsçilik məktəbi perspektivindən.No comments:

Post a Comment