Tuesday 2 April 2013

Dərs 4 - Ədalət prinsipi və hökumətin rolu


Ədalət nədir? Dövlətin rolu nə olmalıdır? Sol və sağ qanadlar arxasında duran fəlsəfələr hansılardır? Kasıblara dövlət kömək etməlidirmi? Etməlidirsə, hansı üsul ən səmərəlidir? Bu suallara açıqlama gətiririk.