Tuesday 12 March 2013

Dərs 3 - Sağ Sol Paradıqması və iqtisadi fikir məktəbləri


Sağçısınız yoxsa solçu? Onlar arasında fərqi bilirsinizmi? Siyasi qolların hansı iqtisadi fikir məktəbini dəstəklədiklərini bilmək istəyirsinizmi? Dərsimizə baxın sonra siyasi mənsubiyyətinizi təyin edəcək testimizdən keçin.