Monday, 27 May 2013

Dərs 7 - Maaşınız nə qədər olmalıdır və ya dəyərlər nəzəriyysi barədə


Müsahibə zamanı "Nə qədər maaş istəyirsiniz?" sualına düzgün cavab vermək istəyirsiniz? 

Qiymətlərin necə formalaşdığını anlamaq istəyirsiniz? 

Onda bu dərsimizə baxın


Friday, 10 May 2013

Dərs 6 - Böhranlar. Avstriya İqtisadiyyat Məktəbi. Hissə 2 - 2008-ci ilin böhranı

2008-ci ilin böhranı həqiqətən də azad bazarın iflasından xəbər verir? Gəlin araşdıraq!

Birinci hissə buradaThursday, 9 May 2013

Thursday, 2 May 2013

Dərs 5 - Böhranlar. Keynsçilik məktəbi


Nurəddin Səmədzanənin təqdimatında, böhranların baş vermə səbəbləri və hökumətin rolu barədə. Keynsçilik məktəbi perspektivindən.Tuesday, 2 April 2013

Dərs 4 - Ədalət prinsipi və hökumətin rolu


Ədalət nədir? Dövlətin rolu nə olmalıdır? Sol və sağ qanadlar arxasında duran fəlsəfələr hansılardır? Kasıblara dövlət kömək etməlidirmi? Etməlidirsə, hansı üsul ən səmərəlidir? Bu suallara açıqlama gətiririk.Tuesday, 12 March 2013

Dərs 3 - Sağ Sol Paradıqması və iqtisadi fikir məktəbləri


Sağçısınız yoxsa solçu? Onlar arasında fərqi bilirsinizmi? Siyasi qolların hansı iqtisadi fikir məktəbini dəstəklədiklərini bilmək istəyirsinizmi? Dərsimizə baxın sonra siyasi mənsubiyyətinizi təyin edəcək testimizdən keçin.